Saturday January 20, 2018
Register
Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru

Կոնֆերանսներ

2001թ. մարտի 30-ին Իրանագիտության Կովկասյան Կենտրոնում տեղի ունեցավ գիտական կոնֆերանս ՙՄերձավոր արևելքի պատմամշակութային ավանդույթները և ժամանակակից զարգացումները՚ թեմայով: Իրենց ելույթներում ԻԻՀ դեսպան Մ. Ֆ. Քոլեյնին, Իրանագիտության Կովկասյան Կենտրոնի տնօրեն Գ. Ասատրյանը, ԻԻՀ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Ա. Ֆարմանդը և ՙՄիհր՚ ակումբի նախագահ Վ. Սարգսյանը բարձր գնահատեցին կոնֆերանսի աշխատանքները:
2003 թ. հունիսի 9-ին ՀՀ ԳԱԱ կլոր դահլիճում տեղի ունեցավ գիտաժողովª ՙԻմամ Խոմեյնիի քաղաքական, հասարակական« մշակութային և կրոնական աշխարհայացքը՚ թեմայով£ Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահª ակադեմիկոս Ֆադեյ Սարգսյանը:
Գիտաժողովի զեկույցները տպագրվել են առանձին գրքույկով: