Saturday January 20, 2018
Register
Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru

 Տարածաշրջանում իրենց ծագման և զարգացման վաղնջական շրջանից, լինելով սահմանակից հարևաններ, հայ և իրանական ժոզովուրդները ճակատագրի բերումով մշտապես կապված են միմյանց հետ լեզվական« ավանդական և բազմաշերտ մշակութային ընդհանրություններով£Ակումբը Հայաստանում կյանքի է կոչված նպաստելու մեր երկու ժողովուրդների մշակութային և գիտական կապերի ամրապնդմանը« ինչպես նաև մեր քաղաքակրթությունների փոխճանաչմանն ու բազմակողմանի հարաբերությունների սերտացմանը£