Saturday January 20, 2018
Register
Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru

Ազգանուն Անուն

մասնագիտություն գիտ.աստիճան

Աշխատավայր  պաշտոն

Սարգսյան Վաղինակ

Ճարտարագետ  կենս.գիտ.դոկ.

ՙՄԻՀՐ՚ Ակումբի Նախագահ

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ« Առաջատար Գիտ. Աշխատող

Մարգարյան Հայրապետ

Պատմաբան  պատ.գիտ.թեկն

ԵՊՀ Հայ. պատմ. ամբ. պրոֆ.

Վահրադյան Վաչագան

Մաթեմատիկոս  կենս.գիտ.թեկն

Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Պ.Հ.  Ավ. դասախոս

Գյոլեցյան Հրանտ

Մաթեմատիկոս  ֆիզ-մաթ.գիտ.դոկ.

ՀՀ Բ.Ո.Հ.  բնակ.գիտ.բաժ. վարիչ

Կարապետյան  Արմեն

Կենսաֆիզիկոս. կենս.գիտ.դոկ.

Ճարտ. և Շին. Պետ. Համալսարան

 Գրիգորյան Հակոբ

´Բժիշկ  բժ.գիտ.թեկն.

Մանկավարժ.համ.  Բժշկ. ամբ. վարիչ

Շեխոյան Լաուրա

Իրանագետ« բան.գիտ.թեկն.

ԵՊՀ Իրանագ. ամբ. դասախոս

Ղազարյան Լյուսյա

Իրանագետ

ԵՊՀ Իրանագ. ամբ. դասախ.ոս

Մելիքյան Գուրգեն

Իրանագետ,  բան.գիտ.թեկն.

ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան

Հարությունյան Գագիկ

Քիմիկոս  քիմ.գիտ©թեկն.

Պլազմոքիմիայի լաբոր. վարիչ  ՀՀԳԱԱ Կ.Ֆ.Ի.

Մարջանյան Արա

Էներգետիկ

Էներգետիկայի նախարարություն

Թամոյան Հասան

Լրագրող

ՀՀ Ազգ. ռադիո« բաժ. վարիչ