Monday February 19, 2018
Register
Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru

3-1 կազմակերպում է Հայ-Իրանական բազմաբնույթ մշակութային խնդիրներին ինչպես նաև հարակից ոլորտներին առնչվող հիմնահարցերին և խնդիրներին նվիրված հավաքներ գիտաժողովներ քննարկումներ þþկլոր սեղաններþþ: Կազմակերպում է նշյալ միջոցառումների ամփոփիչ փաստաթղթերի զեկույցների ու հաղորդումների հրապարակումը:

3-2 ԻՆԹԵՐՆԵԹ ցանցում ստեղծում է էջ մշտապես թարմացնում և զարգացնում է այն:

3-3 Օրենքով սահմանված կարգով հրատարակում է տարաբնույթ գիտամշակութային պարբերականներ տարեգրքեր« գրքույկներ« ձեռնարկներ և այլն:

3-4 Համագործակցում է պետական մարմինների հասարակական կրոնական կազմակերպությունների և հիմնարկ ձեռնարկությունների հետ:

3-5 Հիմնադրում է տնտեսական ընկերություններ: