Monday February 19, 2018
Register
Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru

1-1 Հայ-Իրանական մշակութային ՙՄիհր՚ ակումբը (այսուհետևª ՙԱկումբ՚) մշակութային հասարակական կազմակերպություն է:

1-2 ՙԱկումբը՚ գործում է ՀՀ Սահմանադրության գործող Օրենսդրության« ՀՀ կողմից ընդունված միջազգային իրավական նորմերի և սույն Կանոնադրությանը համապատասխան:

1-3 ՙԱկումբն՚ իր գործունեությունն իրականացնում է օրինականության հրապարակայնության իրավահավասարության« ինքնաֆինանսավորման և ինքնակառավարման սկզբունքներով:

1-4 ՙԱկումբը՚ կարող է օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ Հայաստանում Իրանում և այլ երկրներում:

1-5 ՙԱկումբը՚ չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ:

1-6 ՙԱկումբի՚ պաշտոնական անվանումն էª Հայ-Իրանական մշակութային ՙՄԻՀՐ՚ ակումբ հասարակական կազմակերպություն« համառոտª ՙՄԻՀՐ՚ ակումբ:
1-7 ՙԱկումբի՚ գտնվելու վայրն էª ՀՀ ք. Երևան« 375009 Աբովյան 44/6:

1-8 ՙԱկումբը՚ գործում է ՀՀ ողջ տարածքում րանում և այլ երկրներում այդ պետությունների օրենսդրության համապատասխան: